Vind sportvloeren in Nederland

Welkom bij de NOC*NSF Sportvloerenlijst

In Nederland staat de kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties al jarenlang op een hoog niveau. Dit is het resultaat van structurele aandacht voor en samenwerking op dit onderwerp door de belanghebbende en andere betrokken partijen vanuit de sectoren sport, gemeenten en markt binnen het Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Het doel van het Kwaliteitszorgsysteem is het realiseren van kwalitatief goede en veilige sportvloeren en sportaccommodaties voor eigenaren van sportvelden en de sporters die er gebruik van maken. Deze sportvloeren en -accommodaties dienen na aanleg, ombouw, renovatie of herkeuring tenminste te voldoen aan minimale eisen met betrekking tot sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid, welke door de betreffende sportbond en overige belanghebbenden worden geformuleerd. Deze minimale eisen kunnen worden vastgelegd in NOC*NSF-normen, welke te vinden zijn op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Indien de eisen niet kunnen worden vastgelegd in NOC*NSF-normen, worden deze omgeschreven tot richtlijnen of reglementseisen vanuit de sportbonden.

 

Procedurehandboek

Meer informatie over het Kwaliteitszorgsysteem lees je in het Procedurehandboek. In dit Procedurehandboek worden de verschillende procedures en structuren binnen het Kwaliteitszorgsysteem toegelicht aan de hand van de onderstaande hoofdthema’s:

Normalisatie (hoofdstuk 1) is het proces hoe NOC*NSF-normen voor sportvloeren en sportaccommodaties tot stand komen en worden onderhouden. Het tweede hoofdstuk ‘Een NOC*NSF/sport gecertificeerde sportvloer’ licht toe met welke keuzefactoren een opdrachtgever rekening kan houden om tot een potentieel geschikte sportvloer te komen en wat de verschillende stappen zijn binnen het registratie- en beoordelingsproces om te komen tot een NOC*NSF/sportbond certificaat. Hoofdstuk 3 ‘Financiering’ beschrijft een aantal structurele aandachtsgebieden, welke ervoor zorgen dat het Kwaliteitszorgsysteem wordt onderhouden en doorontwikkeld en welke financieringsbronnen dit mogelijk maken. Het laatste hoofdstuk ‘Communicatie’ gaat in op hoe je op de hoogte kunt blijven van alle gerelateerde zaken omtrent het Kwaliteitszorgsysteem. De NOC*NSF Sportvloerenlijst is het platform waarop alle relevante informatie te vinden is.

De betrokken partijen realiseren zich dat Kwaliteitszorg ingewikkelde materie is, zeker voor partijen die hier sporadisch mee te maken krijgen. Er is getracht om alleen relevante informatie te beschrijven en deze zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Mocht je echter vaststellen dat er verbeteringen mogelijk zijn of vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met NOC*NSF via het contactformulier of via accommodatiezaken@nocnsf.nl.

Alles weten over sportvloeren

01-02-2017
NOCNSF-KNKV2-15.1NOCNSF-KNKV2-15.2NOCNSF-KNKV2-18.1NOCNSF-KNKV2-19
01-02-2017
NOCNSF-M4.aNOCNSF-M4.b