Mijn sportvloer is geregistreerd maar is niet terug te vinden op het tabblad 'Gecertificeerde sportvloeren'. Hoe kan dit?

De aanleg, renovatie of ombouw van een sportvloer is een project van vaak meerdere werkdagen. Het project start bij registratie en doorloopt daarna het volledige proces tot aan certificering. Pas na daadwerkelijke certificering wordt het project / de sportvloer direct automatisch opgenomen op het tabblad 'Gecertificeerde sportvloeren'. De opdrachtgever / opdrachtnemer kan je waarschijnlijk informeren in welke processtap het project zich bevindt.