Waarom moet een sportvloer geregistreerd worden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst?

Sportvloeren die worden geregistreerd als project komen in het registratie en beoordelingsproces. In dit proces doorloopt het project diverse stappen om uiteindelijk gecertificeerd te worden door NOC*NSF of de sportbond.  Dit certificaat geeft impliciet aan dat de betreffende sportvloer voldoet aan de gestelde normen: de minimale kwaliteitscriteria die staan ​​voor een veilig en verantwoord gebruik. Naast schoolsport en trainingen, mogen door uitgifte van het certificaat wedstrijden en toernooien onder auspiciën van de betreffende bond worden georganiseerd.