Waarvoor dient de Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem?

Om uitvoering te kunnen geven aan de procedures en processen van het NOC * NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, met als doel de kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van sportvloeren en sportaccommodaties structureel, in belang van de sporter te borgen, zijn financiële middelen nodig. Een deel van deze financiële middelen wordt sinds 2014 gerealiseerd door bij de aanleg, ombouw of renovatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie een éénmalige bijdrage, zogenoemde 'Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem', te laten betalen door de opdrachtgever.

Deze bijdrage staat los van de aanleg- en keuringskosten. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. Hierdoor is het mogelijk om richting de opdrachtgever zekerheid te bieden over de kwaliteit bij de aanschaf van een sportvloer en heeft de markt een goede houvast door de procedures die ten grondslag liggen aan de NOC*NSF Sportvloerenlijst.