Het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 13 februari 2017 de beschrijvingen van de keuringsprocedures voor hockey, voetbal, tennis en korfbal vastgesteld en worden toegepast vanaf 1 maart 2017. Deze keuringsprocedures hebben betrekking op de onderdelen die bij een veldkeuring worden gekeurd, onderverdeeld per constructielaag. Tevens worden deze keuringsprocedures openbaar gemaakt, zodat voor alle betrokkenen, onder andere opdrachtgever, aannemer en sportclub, duidelijk is wat het keuringsinstituut gaat keuren en hoe zij te werk gaat.

Mochten er tegenstrijdigheden zitten tussen wat een bepaalde norm beschrijft en wat er in de betreffende keuringsprocedures staat, is de keuringsprocedure leidend.

De keuringsprocedures zijn toegevoegd in het Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodatie.