De NOC*NSF-normcommissie, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft in augustus 2016 op advies van werkgroepen 4 (minerale) en 6 (kunstgras) vastgesteld dat per 1 januari 2017 de normen voor instrooizand worden aangescherpt. Deze aanscherping is enerzijds een risicobeperkende maatregel in verband met de waterproblematiek kunstgrasvelden. Anderzijds is deze aanscherping benodigd om de ruime bandbreedte in te perken om tot kwalitatief betere velden te komen.

Deze normen zijn aanleiding geweest om het gesprek aan te gaan met de twee grootste infill leveranciers in Nederland (Kremer en Sibelco). Tijs van Lierop (vz. WG 4), Erik van Swinderen (vz. WG 6), Rob Heusinkveld (vz. Taakgroep Waterproblematiek) en Matthijs de Bruin (projectleider NOC*NSF) waren bij dit gesprek aanwezig. Dit gesprek heeft geleid tot een kleine aanpassing van de norm. De reden van aanpassing heeft betrekking op het voorkomen van leveringsproblematiek van het instrooizand en daardoor een verhoging van de kosten. Deze aanpassingen hebben er tevens voor gezorgd dat er een samenvoeging heeft plaatsgevonden.

Wijziging per 1 januari 2017

  • NOCNSF-M4.a heeft nu betrekking op het infillzand voor alle zandingestrooide hockey-, korfbal- en voetbalproducten.
    • Hiermee vervallen de normen M4.c, M4.e en M4.f
  • NOCNSF-M4.b heeft betrekking op zandkunstgras tennis