In het najaar heeft het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, het ontwikkelde ‘registratie- en beoordelingsproces gecertificeerde sportvloeren’ vastgesteld. Het systeem hiervoor gaat op 6 maart 2017 live. Dit proces moet worden doorlopen zodra een opdrachtgever definitief heeft bepaald een of meerde sportvloeren, waar een NOC*NSF/sportbond certificaat voor nodig is, te laten aanleggen, ombouwen en renoveren. Hierbij hoeft het nog niet bekend te zijn om welke specifieke sportvloerconstructie het gaat.

Voor de implementatie van het proces is een systeem ontwikkeld, welke is gekoppeld aan de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Hierdoor is geborgd dat alle processtappen daadwerkelijk en in de juiste volgorde worden doorlopen en dat betrokkenen op de juiste momenten worden geïnformeerd middels automatisch gegenereerde mails. Behalve het operationele gemak biedt dit systeem nog een aantal overkoepelende voordelen. Deze lees je hier.