De NOC*NSF-normcommissie, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 23 december 2016 op advies van werkgroepen 3 (natuurgras) en 6 (kunstgras) vastgesteld dat per 1 januari 2017 de normen voor instrooizand worden aangescherpt. De aanleiding hiervoor is de aanzet vanuit het KNKV en KIWA ISA Sport om de korfbalnormen aan te passen. De aanpassingen hebben onder andere te maken met hoogteligging, afschot en gebruik. Tevens is er een reparatienorm voor korfbal en een norm voor bestaande korfbalvelden.

Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen:

  • Voor de zandkunstgras en de natuurgras norm is in de titel het betreffende sportvloertype toegevoegd.
  • In de natuurgras norm is in de omschrijving van het afschot nu expliciet aangegeven dat naast een eenzijdig afschot ook een tweezijdig afschot (dakprofiel) is toegestaan.
  • Voor alle normen is de betreffende werkgroep in de verantwoording toegevoegd.
  • Bij de norm voor bestaande korfbalvelden is de maximale afwijking in hoogteligging loodrecht op het afschot op 70 mm gesteld (i.p.v. 100 mm)
  • Bij bestaande voetbal- en hockeyvelden is dit 100 mm, bij tennisbanen 50 mm. Uitgaande van de afmetingen van een korfbalveld is 70 mm hiermee in verhouding.

Het betreft de volgende normen: