Het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 29 mei 2017 het herziene ‘Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties’ versie 2017-mei vastgesteld. De laatste versie is te vinden op de homepagina.

 

Wijzigingen

 • Update door NOC*NSF erkende keuringsinstituten.
  • BVBA Sportlabs BE is nu naast voetbal ook voor hockey erkend
  • Universiteit van Gent, onderdeel ERCAT, is als nieuw keuringsinstituut erkend voor voetbal.
 • Keuringsprocedure voetbal periodiek
  • Het onderdeel hoogteligging dient altijd te worden meegenomen in de keuring. Dit was voorheen optioneel indien ernstige afwijkingen zichtbaar waren
  • Het onderdeel 'Minimaal aantal meetresultaten' voor balrol is om praktische redenen aangepast.
 • Aanpassing paragraaf 2.1.6  'hoe komt een constructie op de NOC*NSF Sportvloerenlijst'. Waarbij expliciet is aangegeven dat een keuringsinstituut projecten mag keuren waarbij de constructie als ‘Labgoedgekeurd – Eindkeuring’ op de Sportvloerenlijst staat.
 • Enkele correcties aan de opmaak zijn doorgevoerd.