Op 17 augustus 2017 is er een nieuwe doorontwikkelde versie van de Sportvloerenlijst live gegaan. De doorontwikkeling omvat verschillende aanpassingen waardoor de website nog makkelijker te gebruiken is. De belangrijkste aanpassen zijn:

 • Er is een aparte pagina voor het registreren van een nieuw sportvloerproject.
 • Op eerder genoemde pagina is een ‘voorbeeld registratieformulier’ beschikbaar, welke meer toelichting geeft over de gegevens die nodig zijn om een project succesvol te registreren.
 • Bij de registratie kan de specifieke locatie van de sportvloer worden ingevuld via Google Maps.
 • Bij de registratie wordt naast de sportvloerconstructie ook vastgelegd op welke normen er is gekeurd. Dit zorgt ervoor dat er inzicht is in welke constructies en normen actueel zijn en welke niet. Hierdoor is het mogelijk de sportvloerenlijst en de lijst met normen op te schonen.
 • Het gebruiksgemak van het registratie- en beoordelingsproces voor alle betrokkenen (aanvrager, keuringsinstituut, sportbond en NOC*NSF) is verbeterd.

 

Doorontwikkeling in september
In september wordt een tweede doorontwikkeling live gezet. Bij deze doorontwikkeling worden onder andere de volgende punten meegenomen:

 • Aanvragers krijgen een eigen beheerpagina waarop zij hun eigen geregistreerde projecten kunnen inzien en volgen.
 • Op de factuur wordt naast de zelf ingevulde omschrijving t.b.v. de interne accordering ook de sport, naam van de sportclub/sporthal en het projectnummer vermeld.
 • Er is een aparte pagina erkende test- en keuringsinstituten.
 • Er is een aparte pagina met FAQ.
 • Aannemers/leveranciers krijgen een eigen inlog om hun eigen bedrijfsgebonden normen in te zien.
 • Bij het registratie- en beoordelingsproces is er de mogelijkheid om een combiveld (hockey-korfbal of voetbal-korfbal) te registreren.
 • Het gebruiksgemak van het registratie- en beoordelingsproces voor alle betrokkenen (aanvrager, keuringsinstituut, sportbond en NOC*NSF) wordt verder verbeterd.

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent bovenstaande punten? Wij horen het graag. U kunt uw e-mail sturen naar accommodatiezaken@nocnsf.nl.