Op 13 december 2017 is er een nieuwe doorontwikkelde versie van de NOC*NSF Sportvloerenlijst live gegaan. De doorontwikkeling omvat verschillende aanpassingen waardoor de website nog makkelijker te gebruiken is. De belangrijkste aanpassen zijn:

 • Het systeem is ruim 5x sneller geworden;
 • Bij het registratieproces is het voor zowel de aanvrager, sportbond als keuringsinstituut mogelijk om via hun eigen beheerpagina een actie te doorlopen;
 • Voor zowel de aanvrager, sportbond als keuringsinstituut is bij het projectenoverzicht een aparte pagina gecreëerd voor afgeronde projecten, welke op basis van jaartal kunnen worden weergegeven;
 • De sportbond heeft bij het registratieproces de mogelijkheid om de naam van de sportclub op het certificaat aan te passen;
 • Bij ombouw, renovatie en periodieke keuring is het voor het keuringsinstituut niet meer verplicht om een norm in te vullen bij de velden ‘toevoeging, fundering en onderbouw’. In de praktijk kan het namelijk zijn dat deze onderdelen van de constructie niet zijn gekeurd;
 • Het is mogelijk om per sportvloer een rapport te uploaden. Dit betekent dat we in de loop van de tijd de hele geschiedenis per sportvloer kunnen bekijken;
 • In het projectenoverzicht van de keuringsinstituten is een extra kolom 'plaats' toegevoegd, waardoor projecten snelle kunnen worden gevonden;
 • Projectenoverzicht kan worden gefilterd per openstaande actie en worden gesorteerd op tijd;
 • Bij registratie van een sportvloerproject voor een periodieke keuring zijn de invulvelden 'aannemer' en 'constructie' niet meer verplicht, omdat de gegevens mogelijk niet (meer) bekend zijn bij de opdrachtgever;
 • Bij registratie van een sportvloerproject voor een periodieke keuring wordt geen Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem gevraagd;
 • Het betreffende keuringsinstituut en de betreffende sportbond kunnen bij de locatie van het veld/de baan direct via google maps zien waar deze in Nederland ligt;
 • Banen/velden worden gesorteerd op nummer. Het kwam voor dat op een certificaat stond 'velden 5,2,3,4,1';
 • Afgeronde projecten zijn nu zichtbaar op de pagina: “Sportvloeren in Nederland”. Opdrachtgevers kunnen bij hun zoektocht naar een gewenste sportvloer achterhalen waar in de praktijk deze zijn aangelegd, om vervolgens op eigen initiatief contact op te nemen met de betreffende gemeente en/of sportclub om te achterhalen wat hun ervaringen zijn met de sportvloerconstructie, de betreffende aannemer en het keuringsinstituut.