Elk jaar vinden aan het einde van het jaar 1-op-1 evaluatiegesprekken plaats tussen NOC*NSF en de test- en keuringsinstituten. In het gesprek met SGS Intron heeft zij aangegeven graag erkend te willen worden als testinstituut voor sportvloeren. Er is hier vanuit het Kwaliteitszorgsysteem geen procedure voor. NOC*NSF heeft besloten om in 2018 aan de hand van een casus uit de praktijk samen met SGS Intron de benodigde procedure(s) uit te werken. Kiwa ISA Sport worden als erkend testinstituut hierbij betrokken, met als doel om tot harmonisatie te komen met betrekking tot de testprocedures.