Het College van Deskundigen heeft besloten om sportvloerprojecten waarbij sprake is van een verplichte periodieke keuring (herkeuring), niet op dezelfde manier te belasten als de andere sportvloerprojecten (nieuwbouw, renovatie of ombouw). Dit houdt in dat er voor projecten met betrekking tot een periodieke keuring geen ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’ dient te worden betaald. In overleg met de sportbonden is tevens besloten dat er voor dergelijke projecten geen certificaat is benodigd en daardoor ook geen registratie via de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Voor periodieke keuringen moet wel een rapportage worden opgesteld van de keuring uitgevoerd door een NOC*NSF erkend keuringsinstituut. De erkende keuringsinstituten vind je hier