Op 27 februari jl. heeft de vergadering van het College van Deskundigen plaatsgevonden. Hierin is besloten om de belangrijkste besproken punten via een artikel op de NOC*NSF Sportvloerenlijst te delen.

  • De procedure ‘Aanvraag middelen voor onderzoek’ wordt aangepast, zodat duidelijk is dat de aanvragen ook gericht kunnen zijn op de verrijking van de procedures binnen het Kwaliteitszorgsysteem;
  • Met betrekking tot de procedure ‘Aanvraag middelen voor onderzoek’ wordt een format en beslissingsboom opgesteld, zodat aan de voorkant duidelijk is hoe aanvragen in behandeling worden genomen en welke informatie nodig is ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag;
  • NOC*NSF gaat met de keuringsinstituten om tafel om te bespreken hoe het gat tussen projecten in de praktijk en geregistreerde projecten te kunnen dichten;
  • Om meer grip te krijgen op de producten (sportvloerconstructies) op de NOC*NSF Sportvloerenlijst wordt er een voorstel opgesteld voor een overeenkomst/algemene voorwaarden voor plaatsing van producten op de NOC*NSF Sportvloerenlijst;
  • In de laatste vergadering van 2017 van het College van Deskundigen is besproken dat zij een toegevoegde waarde ziet in de ‘KNVB’ pilot ten behoeve van verrijking van het Kwaliteitszorgsysteem, mits de in dit overleg gegeven opmerkingen en vragen worden meegenomen in de verdere uitwerking. Deze pilot wordt door het College van Deskundigen niet gezien als dé oplossing, maar een oplossing. Tevens vindt op 12 april een tweede overleg plaats tussen sport en gemeenten om nader tot elkaar te komen en te bekijken welke andere oplossingen er zijn ter verrijking van het Kwaliteitszorgsysteem;
  • De aanvraag ‘Differentiatiemodel waterafvoer tennisbanen’ is gehonoreerd. Met alle ontwikkelingen op tennisbanengebied, de opkomst van zogenaamde ‘seizoensverlengende’ banen en ‘all weather’ banen en de daarbij behorende karakteristieken en kenmerken is de norm voor de waterafvoer niet meer actueel. Dit zorgt voor onduidelijkheid en problemen in de praktijk bij vraagstukken en discussies rondom verwachtingen en functioneren van de waterafvoer van een bepaald systeem. Doel van het onderzoek is het opstellen van een gedifferentieerde norm voor waterdoorlaatbaarheid tennisbanen. De gedifferentieerde norm voor waterafvoer zal geïntegreerd worden in de sporttechnische norm NOCNSF-KNLTB2-15 en NOCNSF-KNLTB2-18.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met matthijs.debruin@nocnsf.nl