Sinds kort kunnen aannemers inloggen op de Sportvloerenlijst en de normen inzien.
Tevens zijn ook lopende projecten te bekijken, zodat aannemers zelf de voortgang kunnen monitoren.
Een vereiste daarbij is dat alle projecten onder hetzelfde e-mailadres worden geregistreerd. Hiermee kan de koppeling worden gemaakt naar de betreffende projecten en is zichtbaar in welke fase van het proces deze zich bevinden.