Het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 21 februari 2017 het herziene ‘Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties’ versie 2018-maart vastgesteld. Door uitzoekwerk is dit april geworden. De laatste versie is te vinden op de homepagina.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen:
• Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer dient een aangelegde, omgebouwde en gerenoveerde sportvloer of sportaccommodatie het registratie- en beoordelingsproces geheel te doorlopen. In de vorige versie betrof dit ook nog herkeurde sportvloeren, zie artikel over periodieke herkeuring;
• Sportbonden hanteren het NOC*NSF/sportbond certificaat als minimale randvoorwaarde voor het spelen van competitiewedstrijden en toernooien georganiseerd onder auspiciën van de betreffende sportbond. Wijziging hierbij is dat dit voor voetbal alleen voor wedstrijden is die worden georganiseerd door de KNVB sectie amateurvoetbal;
• Bij de procedure ‘Aanvraag middelen voor onderzoek’ kan de aanvraag ook betrekking hebben op de verrijking van de procedures binnen het Kwaliteitszorgsysteem;

De nieuwe versie van het Procedurehandboek vind je hier.