Binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties is jaarlijks een budget beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek en het doorvoeren van innovatie. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de kennis omtrent de aanleg, onderhoud en gebruik van sportvloeren en sportaccommodaties. De procedure met betrekking tot het indienen van een aanvraag om aanspraak te maken op de beschikbare middelen voor onderzoek, is aangepast. De aanpassing heeft betrekking op de verlaging van het maximum bedrag dat kan worden aangevraagd. Het onderzoeksbudget is namelijk bedoeld om kleine onderzoeken, welke zich concentreren op optimalisatie van normen, een externe stimulans te geven. Tevens is er een aanvraagformat opgesteld om de aanvragen zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken en te beoordelen. De aangepaste procedure en het opgestelde format zijn terug te vinden in het procedurehandboek.

Het actuele versie van het procedurehandboek is te vinden op de homepagina