De NOC*NSF-Normcommissie heeft op 2 juli jl. enkele nieuwe en aangepaste normen vastgesteld. Hieronder een korte toelichting. 

NOCNSF-M9.c
Dit betreft een nieuwe norm voor klei t.b.v. een werpheuvel en slagperk voor honkbal. De norm is opgesteld in samenspraak met KNBSB.

NOCNSF-CONSTR4
Dit betreft een nieuwe renovatienorm voor kunstgras voetbalvelden en is opgesteld om inzicht te geven welk type kunstgrasmatten bij renovatie op bestaande onderbouwen kunnen worden gebouwd.

NOCNSF-KNAU2-15.c
Dit betreft een aanpassing van de toplaagnorm kunststof met coating voor atletiekbanen. De aanpassing betreft de toevoeging bij aanleg op blad 3 over het materiaalgebruik bij de aanloop voor speerwerpen.

NOCNSF-KNLTB2-15 en NOCNSF-KNLTB2-18
Dit betreft een aanpassing van de bestaande tennisnormen. De aanpassing betreft een differentiatie van de waterdoorlatendheid (o.b.v. neerslagintensiteit), gekoppeld aan de verschillende ondergronden voor tennis.

Hier vind je de indeling van tennisbaan systemen op basis van klimaateigenschappen