Per 1 januari 2019 is Bob Thomassen namens NOC*NSF de coördinator Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties. Hij volgt hiermee Matthijs de Bruin op die deze rol de afgelopen jaren met veel toewijding heeft vervuld.

Bob Thomassen is en blijft tegelijk ook werkzaam als accommodatie-expert bij de Atletiekunie. De rol van coördinator Kwaliteitszorgsysteem neemt hij op zich namens NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Hij is voor deze rol gedetacheerd bij NOC*NSF. De verantwoordelijkheid over het Kwaliteitszorgsysteem blijft dan ook onveranderd 100% bij NOC*NSF. De gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF trekken meer en meer op als één gezamenlijk team vanuit NOC*NSF als branchevereniging voor de sport.

De coördinator van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem heeft het volgende doel. Naar tevredenheid van alle betrokkenen het proces van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem optimaal laten werken. Dit omdat een optimaal werkend NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem een hoge kwaliteit van sportaccommodaties oplevert wat weer een basis is voor wekelijks 10 miljoen sportplezier.

De aanpak richt zich op:
• Focus op operational excellence in de uitvoering door medewerkers NOC*NSF, tijdigheid, volledigheid en nauwkeurigheid in de processen;
• Grote mate van betrokkenheid behouden bij deelnemende sportbonden: veelvuldig contact en effectieve overleggen;
• Constructieve afstemming met VSG, gemeenten en hun normalisatie commissie;
• Effectieve en adequate coördinatie van de werkgroepen cyclus en voorbereiding NOC*NSF-Normcommissie en College van Deskundigen;
• Integratie en implementatie van de optimalisaties die voort gaan komen uit procesoptimalisatie project;
• Regelmatige afstemming met keuringsinstituten en andere relevante stakeholders.