Sinds de verklaring stand van zaken optimalisatie Kwaliteitszorgsysteem (d.d. 21/6/2018) is veel werk verzet om een plan van aanpak voor de optimalisatie van het Kwaliteitszorgsysteem (KZS) op te stellen. Naast het uitgebreid analyseren van de huidige procedures, zijn hiertoe gesprekken gevoerd met een aantal stakeholders en personen die vanuit verschillende invalshoeken met het Kwaliteitszorgsysteem werken. Dit heeft ons geholpen om in beeld te brengen welke delen van het Kwaliteitszorgsysteem om verbetering vragen.

Belangrijke eerste tussenproduct was de oplevering van het BBN rapport wat geordend weergeeft welke projecten moeten worden opgepakt om het Kwaliteitszorgsysteem toekomstbestendig te maken. De eerste weken van 2019 is Michael Poot gestart om het optimalisatieproces verder uit te werken. Hij is doorgegaan met de inventarisatie wie, welke rol en wat kan en wil gaan doen als de optimalisatie straks wordt opgestart. NOC*NSF en VSG zijn samen doorgegaan om het thema en de optimalisatie in te brengen in het uitvoeringsplan van het Sportakkoord. Nu VWS aan NOC*NSF de opdracht heeft gegeven om de optimalisatie aanpak van het Kwaliteitszorgsysteem daadwerkelijk uit te werken in het definitieve uitvoeringsplan kunnen we stellen dat we de optimalisatie echt gaan realiseren.

NOC*NSF collega Jan Vlasblom zal de komende maanden in de rol van kwartiermaker het optimalisatieproject gaan voorbereiden. Hij neemt hiermee het stokje over van Michael Poot van BBN. Het doel is om vanaf 1 juli te starten met de uitvoering van alle verbeterprojecten. Tot die tijd zal hij met alle betrokkenen gaan vaststellen wat er precies nodig is en wat er wanneer opgeleverd moet worden. NOC*NSF neemt formeel de opdracht op zich en zal vanzelfsprekend alles doen in nauwe afstemming met de VSG. Het College van Deskundige wordt daarbij de centrale as in de communicatie naar alle achterbannen en de plek waar integraal en strategisch alle stappen worden besproken. Tegelijkertijd is en blijft Bob Thomassen namens NOC*NSF de coördinator van het Kwaliteitszorgsysteem en concentreert zich op de lopende processen zoals de aanstaande ronde van alle werkgroepen, toewerkend naar de bijeenkomst van WG1, de Nationale Normcommissie.

De komende periode gaan we onder aanvoering van Jan Vlasblom gezamenlijk de afzonderlijke projectplannen verder uitwerken en nodigen we alle belanghebbenden uit om deel uit te maken van de verdere uitwerking. Zo bouwen we samen aan de nieuwe lichtingen accommodaties van kwalitatief hoogstaand niveau.