KNVB-norm
Vanuit de begeleidingsgroep KNVB-norm is een voorstel testmethode in WG11 ingebracht. Deze testmethode is voor een groot gedeelte gebaseerd op de huidige EN methode. Enkele aanvullende tests zijn opnieuw omschreven en zijn specifiek voor de Nederlandse markt. Op dit moment is er een mismatch omdat sportvloeren op de sportvloerenlijst zijn getest op de FIFA methode en in de praktijk worden gekeurd op KNVB-normen. De VSG heeft zogenaamde kadervragen betreffende de KNVB normering nog niet beantwoord gezien. NOC*NSF gaat de kadervragen van de VSG onderzoeken en koppelt de resultaten hiervan binnen 4 weken terug aan het College van Deskundigen (CvD). Dit gebeurt onafhankelijk en alle betrokken partijen worden hierover bevraagd.

Voorloopkeuring
De term 'voorloopkeuring' zal niet meer worden gebruikt maar 'procedure eindkeuring' gaan heten. Het concept voorstel, waarin de opmerkingen van alle partijen zijn verwerkt, is opgenomen in het concept procedurehandboek. NOC*NSF stuurt dit concept door aan alle leden van het CvD zodat eventuele vaststelling in het volgende overleg kan plaatsvinden.

Financiële terugkoppeling Sportvloerenlijst 2019
Er zijn 280 projecten in 2019 geregistreerd. In totaal binnen deze geregistreerde projecten zijn 537 sportvloersystemen aangelegd, alles is gefactureerd, maar nog niet alles is betaald. Het jaar 2019 is daardoor negatief afgesloten.
Afgelopen periode zijn alle partijen die op de Sportvloerenlijst (SVL) staan geïnformeerd en hebben de kans gekregen om sportvloeren die langer dan vijf jaar op de SVL staan te verlengen. Van de totaal 132 partijen hebben 91 partijen tot op heden niet gereageerd. Deze 91 partijen worden nogmaals benaderd om een reactie te geven. Hierna worden alle sportvloeren die langer dan vijf jaar op de SVL staan verwijderd.

Analyse registratiesysteem sportvloerenlijst
NOC*NSF heeft Maarten van Kesteren van Jungle IT & Organization opdracht gegeven om het systeem van registratie van sportvloeren te analyseren en de wensen en behoeften op te halen bij de gebruikers (stakeholders) van dit systeem. Hij zal met alle stakeholders (gemeente, aannemers, leveranciers en keuringsinstanties) die werken met het registratiesysteem contact opnemen.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 8 april 2020!