Afgelopen jaren zijn er veel sportvloerconstructies aangemeld op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Momenteel zijn er 2285 sportvloerconstructies die 3 jaar of langer op de NOC*NSF Sportvloerenlijst staan, waarvan 1931 constructies volgens onze data nooit zijn gebouwd. Omdat dit de eerste keer is dat de sportbonden en NOC*NSF aan de slag gaan met het afvoeren van de sportvloerconstructies zijn de volgende kaders opgesteld in het procedurehandboek, paragraaf 2.1.7 op pagina 23.

Een sportvloer wordt in beginsel 3 jaar op de NOC*NSF Sportvloerenlijst geplaatst. Na 3 jaar wordt bekeken of de betreffende sportvloerconstructie nog wordt aangelegd en kan door NOC*NSF in overleg met betreffende sportbond en de aanbieder van betreffende sportvloer, besloten worden de plaatsing op de NOC*NSF Sportvloerenlijst met 2 jaar te verlengen. Indien blijkt dat de betreffende sportvloer na deze 2 jaar nog niet in de praktijk is gerealiseerd, dan wordt de betreffende sportvloer na overleg met betrokken partijen afgevoerd van de NOC*NSF Sportvloerenlijst.

Eind december hebben alle aannemers en leveranciers per mail een lijst ontvangen met betrekking tot het afvoeren van sportvloerconstructies. Onlangs is hierover nog een reminder gestuurd.

Het is tot uiterlijk 16 mei 2020 mogelijk via accommodatiezaken@nocnsf.nl door te geven welke sportvloerconstructies verlengd dienen te worden!

Stuur de lijst met sportvloerconstructies retour én voeg in de laatste kolom achter elke constructie een ‘Ja’ of ‘Nee’ toe op beide tabbladen om aan te geven of de sportvloerconstructie voor 2 jaar verlengd dient te worden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Wanneer een sportvloerconstructie verlengd wordt, blijft deze te selecteren voor nieuwe projectregistraties. Aangezien het de eerste keer is dat NOC*NSF actief de sportvloerconstructies gaat afvoeren, is het ook mogelijk sportvloerconstructies die langer dan 5 jaar actief zijn te verlengen met 2 jaar.

Vanaf 16 mei 2020 wordt er gestart met het afvoeren van de sportvloerconstructies. De data blijft bewaard zodat de lijst met gecertificeerde projecten beschikbaar blijft. Wanneer NOC*NSF geen reactie ontvangt vóór de aangegeven datum, worden alle sportvloerconstructies inactief gemaakt die 3 jaar of ouder zijn.
NOC*NSF is niet aansprakelijk voor eventuele kosten bij het later (opnieuw) registeren van een sportvloerconstructie.