Afgelopen donderdag 2 april is er een constructief overleg geweest tussen afvaardiging van de KNVB, VSG en BSNC.

Dit heeft ertoe geleid dat de versoepelingsregeling van de kunstgrasnorm verlengd wordt tot en met 31 december 2020. Concreet houdt dit in dat velden niet afgekeurd kunnen worden o.b.v. energierestitutie
• Als branche is afgesproken dat er wel gemeten blijft worden.
• De branche heeft de inspanningsverplichting op zich genomen om velden bij afkeuring o.b.v. energierestitutie na 3 maanden te herkeuren.
• De begeleidingsgroep/werkgroep legt de beschikbare meetdata op korte termijn naast elkaar. Deze feiten zullen helpen bij de verdere introductie van KNVB2-15 norm.

Meer weten? Check: Veelgestelde vragen KNVB norm (NOC*NSF-KNVB2-15) voor kunstgrasvelden.