Goed zicht tijdens de avonduren om te kunnen sporten is belangrijk. Dit bevordert het spelplezier en de veiligheid van sporters. Daarom worden er ook belangrijke prestatie-eisen gesteld aan de verlichting per sport afhankelijk van het doel voor gebruik van de installatie (denk daarbij aan het spelen van wedstrijden in de avonduren). Deze prestatie-eisen worden onderverdeeld in diverse klassen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een Europese norm, NEN-EN 12193 (eind 2018 gewijzigd) en nu vertaald naar NOC*NSF normen. Deze normen zijn nu aangenomen door de NOC*NSF normcommissie en na kadervragen per 13 juli 2020 ook door het College van Deskundigen. Deze normen dienen vanaf nu te worden aangehouden bij het installeren van sportveldverlichting voor de betreffende sport. Sportbonden zullen verwijzen naar de NOC*NSF normen waarbij voor wedstrijddeelname een bepaalde klasse zal worden vereist. Dit laatste was al zo maar voorheen werd verwezen naar de NSVV aanbevelingen.

Bestaande situaties

Het is evident dat bestaande lichtinstallaties niet altijd voldoen aan de prestatie-eisen zoals in de gewijzigde normen is vastgelegd. Daarvoor geldt een overgangsregeling tot aan het moment dat de lichtinstallatie en/of armaturen worden vervangen. Geadviseerd wordt om bij nieuwe opdrachten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het vervangen dan wel nieuw installeren van sportveldverlichting voortaan te verwijzen naar de NOC*NSF normen.  

Wijzigingen  

De wijzigingen die vanuit Europa zijn doorgevoerd en nu zijn vastgelegd in NOC*NSF normen dragen bij aan een verdere kwalitatieve impuls van sportveldverlichting, waarbij met de opkomst en ontwikkeling van LED beter rekening wordt gehouden. Zo is de manier waarop verblinding wordt voorkomen aangepast aan de nieuwste inzichten (de UGR-methode wordt vervangen door de RG-methode). Dit mede op basis van een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde naar verblindingshinder in binnensportaccommodaties.
Ook de gelijkmatigheden (= beperken verschillen in licht/donker) worden verbeterd. Zo wordt niet meer alleen naar de donkere hoeken gekeken, maar ook de lichtpieken mogen niet te sterk zijn. Dit is gedaan om de kwaliteit van lichtinstallaties te verbeteren, met name bij toepassing van smal stralende armaturen (led). 

Hieronder zijn de nieuwe normbladen per sport beschikbaar.

Vragen?

Indien er na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen zijn kunt u contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl

Voor specifieke vragen met betrekking tot een bepaalde sport kan contact worden opgenomen met de betreffende sportbond.