Op 1 december 2020 heeft het College van Deskundigen de volgende normen aangenomen:

- M37.g: Kurk instrooimateriaal
- M37.a: Rubber instrooimateriaal

De normen zijn te vinden onder het tabblad normen.