Aandachtspunt:
In een project/werk in Nederland heeft zich de onwenselijke situatie voorgedaan, dat oude voorschriften van een sport zijn toegepast. Om dit soort ongewenste situaties te voorkomen adviseren wij tijdelijk de nieuwste voorschriften te raadplegen bij de betreffende sportbond.

Toelichting
Voorschriften per sport zijn noodzakelijk als technisch kader om ervoor te zorgen dat sportvloeren en sportaccommodaties (indoor en outdoor) na nieuwe aanleg, renovatie en ombouw voldoen aan de minimale eisen. NOC*NSF plus bonden werken nu samen met BSNC en VSG aan een sterk vernieuwd Kwaliteitszorgsysteem (KZS), waarin we met één digitaal handboek gaan werken. Alle voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen zijn dan per sport up-to-date op één plek digitaal te vinden. Hiermee voorkomen we de bovengenoemde ongewenste situaties.

Gezien belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren op tal van onderdelen (innovatie sport, veiligheid, duurzaamheid, etc.) wordt er op dit moment keihard gewerkt om alle voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen een stevige upgrade te geven.
De planning is dat NOC*NSF in samenwerking met BSNC en VSG voor de zomervakantie in juli alle informatie over de aanleg van sportaccommodaties heeft verwerkt en heeft gebundeld in het digitaal platform KZS. Tot dat moment, dus tijdelijk, is het sterk aan te bevelen om contact op te nemen met de individuele sportbonden voor de juiste informatie. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld fouten sluipen in de programma’s van eisen die worden opgesteld.