1. Lang proces met positieve ontwikkelingen
We weten allemaal dat de implementatie van de KNVB2-15 norm al lang loopt. Alle partijen investeren al een paar jaar veel geld en tijd in het proces. We kunnen met alle rapporten en onderzoeken die we nu hebben gerust stellen dat er sinds de invoering van de KNVB2-15 norm in 2019 veel en continue vooruitgang is geboekt op het gebied van kwalitatieve kunstgrasvoetbalvelden. Ook op ons gezamenlijke complexe dossier rondom de energierestitutie norm hebben alle betrokken partijen grote stappen gezet.

2. Uitgangspunten
De lengte van het proces en de genoemde positieve ontwikkelingen bij elkaar opgeteld, geven alle partijen de diepe wens om het huidige addendum per 1 januari 2022 te laten vervallen. Op dit moment zou dit echter betekenen dat 25% van de opdrachtgevers er niet vanuit kan gaan dat “hun” veld de keuring kan doorstaan. Ook zijn er nog vragen die het onderzoeken waard zijn of het percentage velden dat aan de norm voldoet mogelijkerwijs nog verder omhoog kan gaan.

Om dit te kunnen doen stellen we op basis van onze recente gesprekken en onderzoeken voor dat dit kan wanneer we de volgende uitgangspunten hard maken:
- Bouwen wat getest is: op de toegepaste infill hoogtes tijdens laboratoriumtesten wordt per 1 januari 2022 in de praktijk gekeurd;
- Vangnet als de resultaten niet overeenkomen met de inzet: onder voorwaarde dat is gebouwd wat is getest in het laboratorium en alle inzet is gepleegd om aan de KNVB2-15 norm te voldoen, wordt het addendum verlengd tot afronding van evaluatie onderzoeksresultaten. Het streven is om de onderzoeken voor de zomer van 2022 af te ronden. Het addendum is van  toepassing voor wat betreft energierestitutie:
     - Energierestitutie 20 – 44 % (gemiddelde meetwaarde*) Testmethode: CEN/TS 16717
     *Individuele meetwaarden mogen buiten de grenswaarde vallen indien de gemiddelde
       meetwaarde voldoet.

3. Onderzoek voor en door iedereen
Om de verschillende meetwaarden uit de KNVB2-15 norm en de correlatie t.o.v. de prakrijk beter te begrijpen en grip te krijgen op resultaten (begrijpen wat en waarom), gaan we door het uitvoeren van een gefundeerd meetprogramma op X velden, onder Y meetomstandigheden resultaten met iedereen delen. Dit onderzoek doen we samen (G12-14 innovatieplatform Steden en Sport, leveranciers en aannemers, KNVB en NOC*NSF innovatiebudget) en breed, zodat iedereen zijn of haar kennis kan inbrengen en iedereen leert van de uitkomsten. Het onderzoek houdt rekening met onder andere de volgende externe invloeden en ontwikkelingen:
- Gelijkwaardige resultaten van keuringsinstituten;
- Verschillen resultaten laboratorium en praktijk;
- Correlatie energierestitutie met o.a. tijd;
- Europa 2022 ECHA;
- FIFA 2022: FIFA onderzoekt eveneens de energierestitutie waarde en komt met een rapport daarover in 2022;
- Duurzaamheidskalender (o.a. bio-afbreekbaar, micro-plastics, circulair kunstgras en non-fill systemen);
- Uitvoeren belevingsonderzoek: sporter centraal. De gevoelsmatige hardheid van kunstgrasvelden is niet onderzocht.