Normen

Het borgen van processen behorend bij de kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland, zorgt ervoor dat sportvloeren en sportaccommodaties na aanleg, ombouw, renovatie, gebruik en onderhoud voldoen aan bepaalde minimale eisen.

Deze eisen zijn onder te verdelen in materiaaltechnische, constructie en sporttechnische eisen. De georganiseerde sport vindt deze eisen noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te borgen. Tevens worden er eisen gesteld aan belijning en planning ten behoeve van de bezettingsgraad.

Deze minimale eisen kunnen worden vastgelegd in NOC*NSF-normen, welke te vinden zijn op deze pagina. Indien de eisen niet kunnen worden vastgelegd in NOC*NSF-normen, worden deze omgeschreven tot richtlijnen of reglementseisen vanuit de sportbonden.

Meer informatie over hoe NOC*NSF-normen ontstaan of worden aangepast lees je in hoofdstuk 1 & 2 van het Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem. Normen laden...


Er zijn geen normen gevonden