Registreren sportvloer

Sportvloeren die worden geregistreerd als project komen in het registratie en beoordelingsproces. In dit proces doorloopt het project diverse stappen om uiteindelijk gecertificeerd te worden door NOC*NSF of de sportbond. Dit certificaat geeft impliciet aan dat de betreffende sportvloer voldoet aan de gestelde normen: de minimale kwaliteitscriteria die staan voor een “veilig” en “verantwoord” gebruik. Naast schoolsport en trainingen, mogen door uitgifte van het certificaat wedstrijden en toernooien onder auspiciën van de betreffende bond worden georganiseerd.

De opdrachtgever dient een account aan te maken op de NOC*NSF Sportvloerenlijst, zodat na het inloggen de registratie van het project via de knop ‘Nieuw project’ kan worden gestart. Het registratieproces ziet er als volgt uit:

  1. Sportvloer wordt geregisterd door (of namens) opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt een projectnummer voor de geregistreerde sportvloer. Dit nummer dient doorgegeven te worden aan het keuringsinstituut en aannemer.
  2. NOC*NSF controleert de aanvraag en stuurt binnen 5 werkdagen factuur voor bijdrage ‘Kwaliteitszorgsysteem’
  3. Betaling factuur dient binnen 20 werkdagen betaald te worden door opdrachtgever en/of derden.
  4. Na voldoen betaling Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem kan de eindkeuring worden uitgevoerd door geaccrediteerde keuringsinstituut. Daarna zal het keuringsrapport van de eindkeuring van de sportvloer geüpload worden door het keuringsinstituut
  5. NOC*NSF of sportbond beoordeelt het project binnen 10 werkdagen en bij goedkeuring ontvangt de opdrachtgever én sportvereniging het certificaat voor de sportvloer
  6. Bij een afkeur neemt NOC*NSF of sportbond contact op met de opdrachtgever en het keuringsinstituut voor herstelwerkzaamheden en mogelijke herkeuring. Deze (eventuele) herkeuring dient binnen 20 werkdagen te worden uitgevoerd.

Bij afronding komt de sportvloer op de website te staan onder het tabblad ‘Gecertificeerde sportvloeren’. Alle gecertificeerde sportvloeren in Nederland zijn hier terug te vinden. In het voorbeeld registratieformulier staat meer toelichting over welke gegevens u nodig heeft om uw project succesvol te registreren. Meer informatie over het registratie- en beoordelingsproces is te lezen in het Procedurehandboek.

Nieuw project registreren