Werkmethoden

Bij de eindkeuring heeft de inspecteur van een keuringsinstituut met NOC*NSF erkenning te maken met een keuringsprocedure, normen en werkmethoden. In de keuringsprocedure worden de verschillende onderdelen (bijv. vlakheid, balstuit, hoogteligging en laagdikte) per constructiedeel, waarop wordt gekeurd, beschreven. In de norm staan de verschillende toegestane waarden per onderdeel. In de keuringsprocedure en norm staat omschreven welke werkmethode is gekoppeld aan het betreffende onderdeel. De werkmethode beschrijft de werkwijze hoe de inspecteur met het betreffende apparaat tot een meting komt. Indien in de beschrijving van de keuringsprocedure en gerelateerde norm of werkmethode een of meerdere tegenstrijdigheden zitten, is de beschrijving in de keuringsprocedure leidend. Werkmethoden laden...


Er zijn geen werkmethoden gevonden

Code Naam Type Datum
{{werkmethode.Code}} {{werkmethode.Code}} {{werkmethode.Naam}} {{werkmethode.Naam}} {{werkmethode.TypeNaam}} {{werkmethode.TypeNaam}} {{werkmethode.Datum | date:'dd-MM-yyyy'}} {{werkmethode.Datum | date:'dd-MM-yyyy'}}