Het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 29 november 2017 het herziene ‘Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties’ versie 2017-dec vastgesteld. De laatste versie is te vinden op de homepagina.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen

 • Verbeterde definitie belanghebbende en andere betrokken partijen;
 • Expliciete vermelding dat algemene (inter)nationale wetgeving boven de gestelde eisen en richtlijnen, zoals geformuleerd in de NOC*NSF-normen, staat;
 • Verrijking van het proces tot deelname aan de normalisatie binnen het Kwaliteitszorgsysteem (paragraaf 1.3.7);
 • Optimalisatie Level playing field keuringsinstituten (paragraaf 2.2.5)
 • Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem wordt alleen gevraagd bij de aanleg, ombouw of renovatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie. En niet bij een verplichte periodieke keuring;
 • Bij de keuringsprocedures zijn verschillende wijzigingen aangebracht:
  • Hockey / Voetbal / Korfbal - Fundatie - Hoogte van de bovenzijde van fundatie t.o.v. de kantopsluiting
  • Hockey - Fundatie - Laagdikte
  • Hockey - Toplaag - Balrol
  • Hockey (periodieke keuring) - Toplaag - Balrol
  • Voetbal (periodieke keuring) - Toplaag - Balrol

De nieuwe versie van het Procedurehandboek inclusief wijzigingen vind je hier.