In het overleg met de keuringsinstanties, de taakgroep Asfalt en Werkgroep 4 minerale sportvloeren is besloten om de normen voor asfalt aan te passen met betrekking tot de methode voor de laagdiktebepaling en het nemen van boorkernen uit het werk. Reden hiervoor was dat één van de eerder voorgeschreven methoden voor laagdiktebepaling in de praktijk minder goed toepasbaar bleek. In de normen is daarom weer opgenomen dat de laagdiktebepaling aan de hand van boorkernen uit het werk dient plaats te vinden. Tevens is vastgelegd dat de samenstelling van het asfaltmengsel en de verdichtingsgraad aan deze boorkernen dient te worden bepaald.

Ook de norm voor atletiekbanen (indoor) voor wedstrijd en training is aangepast. De aanpasingen worden hieronder beschreven.

Blad 1

 • Naamgeving normcommissie
 • Dubbele zin over uniformiteit constructie en bochten verwijderd
 • Hoogteligging in overeenstemming met outdoor norm (zonder speerwerpen)
 • Rechte stukken, aanloopstroken ed. zullen indoor meestal vlak worden aangelegd Maar voor het geval dat, toch maar het maximale afschot laten staan.
 • Hoogteligging bochten en aansluiting aan recht gedeelte in overeenstemming gebracht met IAAF

Blad2

 • Verticale vervorming aangepast (nu conform EN en IAAF)
 • Meetmethode verticale vervorming aangepast
 • Schokabsorptie conform je voorstel aangepast incl. meetmethode
 • Energierestitutie als karakterisering conform outdoor

Blad 3

 • Stroefheid meetmethode en waarde conform EN, alleen droog
 • Oppervlaktehardheid laten staan, houten vloer o.i.d. is dus niet toegestaan

Blad 4

 • Slagsterkte verwijderd conform outdoor
 • Weerstand tegen kunstmatige betreding (labonderzoek) toegevoegd conform outdoor

Blad 5

 • Meetcondities ipv klimaat opgenomen