Kunstgrasvelden die worden gebouwd en/of gerenoveerd moeten vanaf 1 januari 2017 voldoen aan NOC*NSF-normering, te weten de NOCNSF-KNVB2-15 norm.   

De KNVB is op dit moment gezamenlijk met andere sportbonden en NOC*NSF bezig met het (door)ontwikkelen van een andere systematiek van normeringen en procedures. Doel daarbij is voor de KNVB te komen tot normeringen en procedures die nog beter aansluiten bij het unieke karakter van het Nederlandse amateurvoetballandschap. Daarbij moeten de behoeften van de sporter, de vereniging en de eigenaar van het veld ook gewaarborgd zijn. 

De VSG heeft aan de KNVB nadere informatie opgevraagd met betrekking tot deze nieuwe normeringen en procedures. Centraal daarbij staan de vragen: ‘wat zijn de gevolgen voor gemeenten (in vele gevallen de eigenaar), passen de ideeën binnen de bestaande wet- en regelgeving en wat is de meerwaarde van deze nieuwe normen en procedures’? 

Eind februari 2018 komen de KNVB en een VSG-delegatie met 8 gemeenten (groot, middelgroot en klein) bij elkaar om een en ander nader te bespreken. Op basis van ontvangen informatie en de uitkomst van het gesprek worden de vervolgstappen besproken. Beide partijen gaan uit van een positief gesprek en hebben op voorhand de intentie uitgesproken om  gezamenlijk op te trekken. Alle partijen hechten veel waarde aan draagvlak en een goed communicatieproces.     

Uitgaande van een positief verloop van de gesprekken is de gedachte na uitwerking van de nieuwe systematiek deze eerst in een aantal praktijksituaties te toetsen (pilot). Indien er gemeenten geïnteresseerd zijn aan deze pilot mee te werken en procedures verder door te ontwikkelen dan kan contact worden opgenomen met de KNVB via patrick.balemans@knvb.nl