Aan: Gemeenten, Sportbonden, Aannemers, Leveranciers, Keuringsinstituten, Adviseurs en alle overige betrokkenen in de bouwsector van aanleg sportvloeren en sportaccommodaties 

Van: College van Deskundigen

Betreft: Verklaring over de voorgenomen (proces)optimalisatie van het kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en -accommodaties

 

Bekijk hier de verklaring