De opkomst van padel in Nederland groeit gestaag. De grootste groei van padel en aanleg van padelbanen vindt echter plaats bij KNLTB aangesloten tennisverenigingen. Steeds meer tennisverenigingen investeren in één of meer padelbanen.

Bij de opkomst en groei van deze nieuwe sport in Nederland ontstaat ook steeds meer behoefte aan het verder professionaliseren van deze sport. Een belangrijk fundament voor de verdere ontwikkeling van de sport is de kwaliteit van aanleg van padelbanen. De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid en de vraag en behoefte naar meer objectieve kwaliteitscriteria groeit daarom sterk.

Binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem is gewerkt aan normen die een minimale kwaliteit beschrijven en met als doel de kwaliteit van aanleg naar een structureel hoger niveau te tillen. Op 2 juli jl. zijn deze normen vastgesteld in de NOC*NSF-Normcommissie waarin alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet betreffende de kwaliteit van aanleg van padelbanen.