Door keuringsplicht is er structurele aandacht voor kwaliteit van aanleg

Vanaf 1 januari 2019 zullen ook padelbanen structureel gekeurd gaan worden en onderdeel uitmaken van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Dit is een belangrijke en logische stap voorwaarts en passend bij de ontwikkelingen van deze opkomende sport in Nederland om de kwaliteit en uniformiteit van aanleg te borgen. Dit is ook in lijn en sluit aan bij andere georganiseerde sporten (o.a. voetbal, hockey, tennis, korfbal en atletiek) in Nederland en borgt daarmee ook veel aanvullende zaken die voor verenigingen/eigenaren van belang en gewenst zijn. Zo geeft het structureel keuren van padelbanen in de praktijk bijvoorbeeld automatisch invulling aan belangrijke zaken zoals het beschermen van verenigingen bij het voldoen aan de zorgplicht ter voorkoming van aansprakelijkheid bij ongevallen.

De kwaliteit van aanleg van sportvloeren van padelbanen is geen vanzelfsprekendheid en vindt vooral plaats bij de KNLTB aangesloten tennisverenigingen. De vraag en behoefte naar meer objectieve kwaliteitscriteria groeit sterk. Door het onderdeel te laten zijn van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem is daar in belangrijke mate invulling aan gegeven. Door het structureel te keuren biedt dit verenigingen/eigenaren op meerdere fronten meer zekerheden. Binnen dit systeem wordt uiteraard blijvend gewerkt aan een verdere optimalisatie van de normen en kwaliteit van aanleg zodat niet alleen nu maar ook in de toekomst iedereen kan genieten van de sport onder goede en veilige omstandigheden.

NOC*NSF Sportvloerenlijst
In een eerder stadium en zoals destijds al gecommuniceerd, zijn de normen voor padel sinds 2 juli 2018 vastgesteld en goedgekeurd in de NOC*NSF-Normcommissie en gepubliceerd op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Sindsdien hebben de leveranciers de mogelijkheid om de procedure tot erkenning en goedkeuring van hun padelconstructies te doorlopen en daarmee op de NOC*NSF Sportvloerenlijst te komen. Aannemers die op de NOC*NSF Sportvloerenlijst staan hebben hun padelconstructie(s) uitvoerig laten testen in het lab en de praktijk op basis van de vastgestelde normen. Zij hebben daarmee aangetoond te kunnen bouwen volgens de vastgestelde kwaliteitseisen. Dit biedt een opdrachtgever al meer zekerheid. Daarnaast stelt hij zich open voor structurele controle van de werkzaamheden.

Registratie- en beoordelingsproces
Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer dient een aangelegde, omgebouwde of gerenoveerde sportvloer of sportaccommodatie het registratie- en beoordelingsproces geheel te doorlopen. Lees hier meer daarover en in paragraaf 2.2 van het Procedurehandboek van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem staat stap voor stap het proces beschreven om tot een gecertificeerde sportvloer te komen.

Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem
Sinds 2017 dient bij de realisatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie (aanleg, ombouw of renovatie) een éénmalige bijdrage, het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, te worden voldaan door de hoofdopdrachtgever. Deze bijdrage staat los van de aanleg- en keuringskosten. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. De bijdrage per padelbaan is vastgesteld op 50 euro.

Vragen?
Indien er vragen zijn over het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem en/of de bijdrage kwaliteitszorgsysteem dan kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl