Op donderdag 21 maart jl. heeft het eerste College van Deskundigen (CvD) overleg van 2019 plaatsgevonden. NOC*NSF en VSG zijn verheugd dat in het kader van het Nationale Sportakkoord door het ministerie van VWS een subsidie voor 2,5 jaar toegekend gaat worden om het Kwaliteitszorgsysteem te optimaliseren welke eveneens uitgebreid wordt met onder andere de thema’s circulariteit en sociale veiligheid. Vanaf 1 juli 2019 zal er specifiek voor de optimalisatie een projectleider aangesteld worden welke gestationeerd wordt bij NOC*NSF.

Jan Vlasblom is per 1 maart jl. gestart als kwartiermaker voor de optimalisatie van het Kwaliteitszorgsysteem tot 1 juli 2019. Hij zal verkennen welke stakeholders plaats moeten nemen in de deelprojecten en welke onderwerpen (zoals reeds hierboven benoemd) naast het BBN adviesrapport nog toegevoegd moeten worden. Jan Vlasblom levert een uit te voeren optimalisatie plan van aanpak op, zodat de projectleider per 1 juli 2019 direct kan beginnen met de uitvoering. Het CvD zal als stuurgroep functioneren binnen het optimalisatieproces van het Kwaliteitszorgsysteem. Het huidige Kwaliteitszorgsysteem zal gerespecteerd moeten worden totdat de optimalisatie is gerealiseerd.

Uit de evaluatie van het sportvloeren registratiesysteem 2018 is gebleken dat 25% van alle projecten niet geregistreerd wordt en dat bij een groot gedeelte van de geregistreerde projecten de facturen niet betaald zijn. Hierin is ook afgesproken dat een ieder die plaats neemt in het CvD zijn/haar eigen achterban informeert over de voortgang en dat men de projecten moet aanmelden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst.

Tot slot is de rol/positie van de VSG Normalisatie Commissie t.o.v. het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem besproken. De VSG wil graag een beter gestroomlijnde vertegenwoordiging leveren van de gemeenten in het systeem om meer het gezamenlijk belang te kunnen behartigen. Het CvD staat hier volledig achter. Hiermee wil men meer inhoudelijke en technische vraagstukken kunnen behandelen en inbrengen die voor de gemeenten belangrijk zijn. In de kern is het hoofddoel om de optimalisatie van het Kwaliteitszorgsysteem goed te ondersteunen vanuit de gemeenten. De bijeenkomsten van de VSG Normalisatie Commissie worden dusdanig ingepland dat ze aansluiten op het proces van de NOC*NSF werkgroepen, zodat de vertegenwoordigers van gemeenten in de verschillende werkgroepen namens de VSG Normalisatie Commissie spreken en het normalisatieproces niet wordt vertraagd.

Afgesproken is dat  zowel de verslaglegging van de werkgroepen als de verslaglegging van de Normalisatie Commissie aan elkaar verstrekt worden om hiermee meer onderlinge transparantie te realiseren.