Tijdens de laatste College van Deskundigen (CvD) bijeenkomst is de laatste fase doorgenomen van de implementatie van de overgang van de FIFA 2015 naar de KNVB 2-15 norm voor voetbalkunstgras systemen. Op basis van de praktijktesten en de gesprekken met alle betrokken partijen is het CvD tot de volgende unanieme besluiten gekomen:

- KNVB2-15 norm is nogmaals bevestigd als de norm en de bijbehorende testmethode zijn aangenomen, in combinatie met evaluatie sectorbrede groep;
- Verruiming van testcapaciteit wordt per direct gerealiseerd met de afronding van het accreditatie proces met SportsLabs en UGent als testinstituut;
- Per 1 januari 2021 wordt de sportvloerenlijst opgeschoond en staan enkel goedgekeurde systemen op de sportvloerenlijst conform de aangenomen KNVB2-15 testmethode;
- De ‘versoepelingsregeling’, zoals deze door alle betrokken partijen met de KNVB is afgesproken voor de overgangsfase FIFA naar KNVB 2-15 blijft geldig t/m 31-12-2020;
- Alle velden die in 2019 en 2020 zijn aangelegd krijgen een specifieke vermelding op de sportvloerenlijst website;
- Onder het CvD wordt een tijdelijke sectorbrede projectgroep (EVK) ‘Evaluatie normering voetbalkunstgras’ ingesteld. Het CvD benoemd Wilko Zuidema als projectleider, vanuit NOC*NSF. Het doel van het project EVK is om objectief data over voetbal kunstgras systemen (laboratorium en praktijk) te verzamelen en de daaruit voortvloeiende inzichten in eisen te beschrijven en vast te stellen. Scope zijn de in 2019 en 2020 aangelegde voetbalsystemen. De projectgroep bestaat uit de KNVB, Aannemers/Leveranciers, VSG, en NOC*NSF en komt in november 2020 bij elkaar;
- In alle rapportages van gekeurde voetbalvelden en bij registratie in het officiële KZS systeem wordt de volgende tekst opgenomen:

‘Dit veld is goedgekeurd*’

*Dit veld is aangelegd in de overgangsperiode 2019-2020. Het veld voldoet aan de met elkaar overeengekomen normen. Data zoals verwoord in de rapportage kan geanonimiseerd worden gebruikt voor inzichten in verbetering kwaliteit voetbalvelden’