Het College van Deskundigen heeft besloten hoe om te gaan met de laatste fase van de implementatie van de NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 norm.

De afgelopen maanden is er door alle partijen hard gewerkt. Testcapaciteit is opgeschaald, systemen zijn doorontwikkeld en de sportvloerenlijst wordt opgeschoond. We zien nu dat grote aantallen kunstgras voetbalsystemen in het laboratoriumproces zitten en dat bijna alle systemen aan de testmethode blijken te voldoen. De verwachting is dat we ook in de praktijk verdere verbeteringen gaan zien. Aangezien er van deze systemen nog geen definitieve praktijkervaringen bestaan, hebben we besloten om het addendum door te zetten.
Dit doen we wel in een verscherpte vorm (2021_NOCNSF-KNVB2-15), omdat dit ons helpt de ontwikkelingen en innovatie door te laten gaan.

Naast het aangescherpte addendum zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Vanaf 1 januari 2021 kunnen enkel KNVB geteste kunstgras voetbalsystemen worden geregistreerd bij NOC*NSF. Zodra alle lopende projecten zijn afgerond verdwijnen de 'oude' kunstgras voetbalsystemen van de sportvloerenlijst. Voor een overzicht van KNVB geteste kunstgras voetbalsystemen kan je filteren op type toevoeging 'KNVB versie 2019' op de sportvloerenlijst;
- Wanneer men gebruik wenst te maken van het addendum dient een herkeuringsrapportage op de onderdelen van het addendum overlegd te worden;
- NOC*NSF helpt aannemers op de sportvloerenlijst te komen, wanneer zij een KNVB testrapport en het akkoord van de betreffende leverancier overleggen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Partijen kunnen zich hiervoor direct richten tot accommodatiezaken@nocnsf.nl.